Warszawa, lipiec 2015

Zdjęcia ze spotkania medytacyjnego w Szymanówku na obrzeżach Puszczy
Kampinowskiej w dniach 16 – 19.07.2015.