ZAWIADOMIENIE – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Stowarzyszenia Promocji Zdrowia QIGONG Lecący Żuraw – działając na postawie &21 i &30 Statutu Stowarzyszenia, w związku z koniecznością zmiany siedziby Stowarzyszenia oraz koniecznością zmiany &3 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się 29 września 2017 r. w ośrodku BISPOL w 78 -131 Dźwirzynie ul. Wyzwolenia 8, o godz. 10.00. W przypadku braku kworum w wyżej podanym terminie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia odbędzie się 29 września 2017 r. o godz. 15.00.

Porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  2. Wybór Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.

  3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej.

  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  5. Przedstawienie porządku obrad.

  6. Podjęcie Uchwały Nr 1 w sprawie: zmiany siedziby Stowarzyszenia.

  7. Pojęcie Uchwały Nr 2 w sprawie: zmiany §3 Statutu Stowarzyszenia, w związku ze zmianą siedziby Stowarzyszenia.

  8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Stowarzyszenia

Promocji Zdrowia QIGONG Lecący Żuraw