Uwaga Członkowie Stowarzyszenia! – składki, składki…

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia!

Zarząd Stowarzyszenia Promocji Zdrowia QIGONG Lecący Żuraw przeprowadza aktualizację dokumentów Stowarzyszenia, w tym dot. Członków.

Wobec faktu, że ok, 50% Członków Stowarzyszenia w ostatnim okresie nie wykazuje aktywnego działania na rzecz Stowarzyszenia, zwracamy się uprzejmą prośbą o przekazanie informacji co dalszego statusu członkostwa.

Mając na uwadze, że przyczyny zaniechania aktywności mogą być różne: zdrowotne, rodzinne, zawodowe, czy odejście od praktyki QIGONG Lecący Żuraw, przypominamy, że jedną z form aktywności jest bieżące opłacanie składek członkowskich, co jest wyrazem poparcia działalności Stowarzyszenia.

Regulamin płacenia składek umieszczony jest na stronie Stowarzyszenia www.qigong.org.pl .

Ciągłość w płaceniu składek jest warunkiem uzyskania przez zwyczajnego członka, prawa wyborczego określonego w &11 Statutu oraz zgodnie &15 Statutu niepłacenie składek członkowskich jest podstawą do usunięcia członka ze Stowarzyszenia.

W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia oczekuje od Państwa do 1 grudnia 2017 r. :

  1. Opłacenia składek – informację o zaległościach można uzyskać u Skarbnika Stowarzyszenia Renaty Makos renatamakos@gmail.com
    tel.530 880 884.
  2. Przesłania stosownej informacji, przypadku rezygnacji z członkostwa, bądź zawieszenia – do Sekretarza Stowarzyszenia Haliny Markiewicz tininka@o2.pl

          tel. 608 122 104.

W przypadku braku informacji zwrotnej od Państwa Zarząd Stowarzyszenia zmuszony będzie pojąć działania określone w &15 Statutu tj. skreślenie z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres 6 miesięcy, po uprzednim upomnieniu.
Zarząd Stowarzyszenia