Komunikat

Drodzy instruktorzy, członkowie i sympatycy Stowarzyszenia!

Zwracamy się z usilną prośbą o respektowanie ustaleń Zarządu dotyczących sposobu płatności za obozy, warsztaty oraz składki członkowskie.
Chcielibyśmy aby opłaty te dokonywane były wyłącznie przelewem na wskazane konto bankowe, zgodnie z podanymi terminami.
Regulowanie tych opłat gotówką w czasie obozu jest dla nas bardzo kłopotliwe i wymaga dodatkowej pracy zarówno podczas jego trwania jak i później, w momencie ich księgowania. Ponadto wymaganym potwierdzeniem swego udziału na obozie jest dokonanie odpowiedniego przelewu przed imprezą.
Przy okazji przypominamy że osoby które nie wniosły jeszcze opłaty za składki członkowskie za 2019 rok – powinny to uczynić do końca grudnia.

Liczymy na Wasze zrozumienie i ustosunkowanie się do tych zaleceń gdyż ułatwi to bardzo wolontariuszom z Zarządu pracę 😉

ZARZĄD