Rada Starszych i Zarząd Stowarzyszenia Qigong Lecący Żuraw im. Liu Zhongchuna zapraszają wszystkich do udziału we wspólnych ćwiczeniach (każdy u siebie) w soboty o godzinie 10,00. Mistrz Liu powtarzał „ćwiczymy dla zdrowia”. Pozwalamy sobie dodać w tych trudnych chwilach: Ćwiczymy dla zdrowia nas samych i całego świata.

 

PROWADZONE SĄ RÓWNIEŻ INNE INICJATYWY W RÓŻNYCH MIEJSCACH O RÓŻNYM CZASIE.
ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z INSTRUKTORAMI PROWADZĄCYMI ZAJĘCIA LOKALNIE W CELU UZYSKANIA BIEŻĄCYCH INFORMACJI. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ WARSZTATÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ INSTRUKTORÓW – PROSIMY WERYFIKOWAĆ NA BIEŻĄCO ICH DOSTĘPNOŚĆ U ORGANIZATORÓW.