Szanowni Członkowie Stowarzyszenia! MAŁE PRZYPOMNIENIE!

Zarząd Stowarzyszenia Promocji Zdrowia QIGONG- Lecący Żuraw im. Liu Zhongchuna przeprowadza doroczną aktualizację dokumentów dot. Członków.

Wobec faktu, że ok. 25% Członków Stowarzyszenia nie opłaciło jeszcze składek członkowskich za 2020 rok a ok. 7 % członków, zalega również z opłaceniem składek za 2019 rok, zwracamy się uprzejmą prośbą o dokonanie wpłat.

Wysokość składki członkowskiej wpłacona po 30 czerwca wynosi 60 zł.

Nr konta: 25 1160 2202 0000 0000 4100 4970

Regulamin płacenia składek umieszczony jest na stronie Stowarzyszenia www.qigong.org.pl .

Ciągłość w płaceniu składek jest warunkiem uzyskania przez zwyczajnego członka, prawa wyborczego określonego w &11 Statutu oraz zgodnie &15 Statutu niepłacenie składek członkowskich jest podstawą do usunięcia członka ze Stowarzyszenia.

Zarząd