ZASADY SANITARNE UDZIAŁU W OBOZIE QIGONG-LECĄCY ŻURAW W ROGOWIE, 1-10 PAŹDZIERNIKA 2021 r.

Szanowni Uczestnicy obozu QIGONG-LECĄCY ŻURAW w Rogowie!

Wobec zapytań dot. obostrzeń sanitarnych w zakresie epidemii COVID-19 informujemy, że obóz odbędzie się w Ośrodku AMW REWITA, z uwzględnieniem wymaganych środków ostrożności oraz zgodnie z obowiązującymi w tym terminie wymogami i ograniczeniami określonymi w przepisach prawa, w związku z epidemią COVID-19, celem zminimalizowania zagrożeń COVID-19.

  1. Pracownik recepcji Ośrodka AMW REWITA może dokonać pomiaru temperatury (bezdotykowy termometr) przy wejściu uczestnika obozu do Ośrodka.
    W przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych pracownik recepcji uniemożliwia przyjęcie, uczestnika do Ośrodka, procedura może być powtórzona – decyduje pracownik recepcji. W przypadku pojawienia się uczestnika z objawami choroby, Ośrodek zastrzega sobie prawo do nie zameldowania z zachowaniem zadatku.

  2. Pracownik recepcji Ośrodka AMW REWITA może przekazać do wypełnienia oświadczenie o braku przeciwskazańdo pobytu na terenie Ośrodka, ze względu na COVID-19.

  3. Uczestnicy obozu zobowiązani są do:

1) dezynfekcji rąk, wskazane jest posiadanie rękawiczek ochronnych,

2) używania maseczek zasłaniających usta i nos, na terenie Ośrodka w pomieszczeniach zamkniętych, za wyjątkiem sal ćwiczeń,

3) zachowania dystansu społecznego – odległość od innych uczestników min.1,5 m,

4) przestrzeganie ustalonych godzin posiłków i miejsc ich spożywania.

5) posiadania własnego długopisu,

6) wietrzenia pokoju,

7) przestrzegania zakazu przebywania w pokoju Ośrodka osób niezameldowanych,

8) przestrzegania wszelkich ustaleń kierownictwa Ośrodka w zakresie wymagań sanitarnych,

9) poszanowania zachowania innych uczestników obozu stosujących dodatkowe środki ostrożności, w zakresie obawy przed zagrożeniem COVID-19.

  1. Personel Ośrodka zapewnia stosowanie środków bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia.

  2. W miejscach zakwaterowania uczestników obozu oraz ważnych częściach wspólnych znajdują się środki do dezynfekcji rąk.

  3. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, obowiązujących w związku z epidemią COVID-19, uczestnicy obozu zostaną niezwłocznie poinformowani.