Obóz QIGONG- LECĄCY ŻURAW – SZCZYRK 25 lutego – 6 marca 2022 r.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA PROMOCJI ZDROWIA QIGONG-LECĄCY ŻURAW

im. LIU ZHONGCHUNA

zaprasza na obóz połączony z nauką i doskonaleniem

stylu QIGONG- LECĄCY ŻURAW 

Obóz odbędzie się od 25 lutego do 6 marca 2022 r.

w Hotelu PANORAMA w Szczyrku

Z UWAGI NA PLANOWANE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

OBÓZ ORGANIZOWANY JEST GŁOWNIE DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

OSOBY NIEZRZESZONE ZAPRASZAMY W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC

ADRES Hotelu: 43-370 Szczyrk, ul. Wczasowa 20.

Ośrodek mieści się na wzgórzu nieco ponad główną ulicą Szczyrku w miejscu, skąd widoczna jest piękna panorama Beskidu Śląskiego. Więcej informacji na stronie www.panoramaszczyrk.pl

POBYT: nocleg z wyżywieniem, wyżywienie obejmuje 3 posiłki dziennie (śniadania i kolacje w formie bufetu, obiad serwowany) dieta do wyboru; mięsna, wegetariańska, wegańskie, bezglutenowe (lub kombinacja w/w)

TURNUS ZACZYNA SIĘ:

w piątek 25 lutego 2022 r. od kolacji o godz. 18.30.

Pierwsze spotkanie w „sali zielonej” o godz. 20.00. 

TURNUS KOŃCZY SIĘ: obiadem w niedzielę 6 marca 2022 r. – godzina do ustalenia.

ZAKWATEROWANIE: w pokojach z łazienkami i TV.

 • Pokoje dwuosobowe, osobodzień – cena 110 zł.
 • Pokoje trzyosobowe, osobodzień – cena 105 zł.
 • Pokoje jednoosobowe, osobodzień- cena 130 zł.
 • Diety wegańska i bezglutenowa dopłata 10 zł osobodzień.

O przydziale pokoju decyduje kolejność zgłoszeń na obóz.

DOBA HOTELOWA: od godz.14.00.

PARKING: bezpłatny dla uczestników obozu.

Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.

Prosimy o darowiznę na cele statutowe, za udział w zajęciach Qigong – Lecący Żuraw na rzecz Stowarzyszenia, z tytułu organizacji obozów, warsztatów i szkoleń: 

 • 100 zł – dla członków Stowarzyszenia (w przypadku pobytu w niepełnym wymiarze trwania za dzień pobytu obozu – 10 zł),
 • 0 zł – dla instruktorów,
 • 250 zł – dla osób niezrzeszonych (w przypadku pobytu w niepełnym wymiarze trwania obozu, za dzień pobytu – 25 zł).

W/w kwoty posłużą jako pokrycie kosztów pobytu instruktorów prowadzących zajęcia, oraz pozostałych kosztów obozu.

Uwaga! Członkowie Stowarzyszenia, w tym instruktorzy uczestniczący w obozie, powinni mieć opłacone składki członkowskie za 2022 rok. Zalegający z opłatami składek będą traktowani jak osoby niezrzeszone!

KWALIFIKACJA NA OBÓZ.

Zapisy  według kolejności zgłoszeń będą przyjmowane od Członków Stowarzyszenia do 4 lutego 2022 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc.

Po tym terminie do 10 lutego 2022 r. będa przyjmowane zapisy od osób niezrzeszonych z listy rezerwowej, według kolejności zgłoszeń.

Warunkiem wpisania na listę uczestników jest :

wypełnienie formularz zgłoszeniowego, (również kadra), podanego niżej:

INTERNETOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZCZYRK 2022 

dla CZŁONKÓW: https://forms.gle/9Cs7ztipmGtV2num9

dla pozostałych: https://forms.gle/QeGqYT79GAkzeULm9

Po otrzymaniu informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu na obóz i rezerwacji pokoju prosimy o dokonanie:

wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł (tytułem wpisać: imię i nazwisko QIGONG, na rachunek bankowy:

PANORAMA S.C. BANK PEKAO S.A. 50 1240 4139 1111 0000 5259 8836

Z uwagi na możliwość pojawienia się odrębnych przepisów regulujących pobyty w hotelach ww. zaliczkę należy wpłacić nie wcześniej niż w dniu 10 lutego 2022 r.

POZOSTAŁA KWOTA – płatna w dniu zakwaterowania uczestnika, w Hotelu PANORAMA kasie/recepcji (można płacić kartą),

WARUNKI ANULOWANIA REZERWACJI:

 • Ewentualny zwrot zaliczek, w przypadku rezygnacji przez uczestnika z przedmiotu zamówienia, jednak po 14.02.2022 r. zaliczka nie podlega zwrotowi.

 • W przypadku nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń losowych, niezależnych od osoby dokonującej rezerwacji (np. śmierć, wypadek, nagłe poważne zachorowanie) bez względu na termin rezygnacji, po pisemnym uzasadnieniu przyczyny, może zostać dokonany zwrot 100% przedpłaty.

 • W przypadku nie zorganizowania obozu z powodów leżących po stronie Hotelu PANORAMA, HOTEL PANORAMA zobowiązany jest do zwrotu wpłaconych zadatków.
 • Jeżeli powodem rezygnacji jest nadal utrzymująca się pandemia COVID-19 – zwrot do 180 dni, od dnia skutecznego rozwiązania umowy lub możliwość przeniesienia środków na inny termin.

DAROWIZNĘ NA RZECZ STOWARZYSZENIA PROMOCJI ZDROWIA QIGONG-LECĄCY ŻURAW im. LIU ZHONGCHUNA, należy wpłacić na rachunek bankowy:

25 1160 2202 0000 0000 4100 4970

z dopiskiem „darowizna na cele statutowe organizacja obozów i warsztatów i szkoleń”.

Z uwagi na możliwość pojawienia się odrębnych przepisów regulujących organizację obozów ww. darowiznę należy wpłacić nie wcześniej niż w dniu 10 lutego 2022 r.

DOJAZD:

Do Bielska-Białej kursują pociągi praktycznie z obszaru całego kraju.

Dworzec autobusowy- obok Dworca PKP, skąd jest dużo połączeń ze Szczyrkiem.

Należy wysiąść na przystanku Szczyrk Kościół i iść w stronę Centrum. Ulica Wczasowa odchodzi od głównej drogi w prawo. Budynek jest dobrze widoczny.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Janusz Wyrwalski – tel: 603 677 157, j.wyrwalski@gmail.com

UWAGA! Zaleca się aby osoby początkujące uczestniczyły w obozie od początku obozu!

Rada Starszych i Zarząd Stowarzyszenia przypomina instruktorom o obowiązku uczestniczenia przynajmniej raz w roku, obozie/warsztacie i weryfikacji uprawnień instruktorskich oraz zwraca się z prośbą o przywiezienie w tym celu posiadanych dyplomów (dot. instruktorów nie posiadających ważnych uprawnień).

Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. urz. UE L 119,s.1) tzw. RODO – Stowarzyszenie Promocji Zdrowia QIGONG-Lecący Żuraw im. Liu Zhongchuna z siedzibą w Jelczu-Laskowicach oświadcza, że jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia QIGONG-Lecący Żuraw im. Liu Zhongchuna oświadcza, że zebrane dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie, w celu organizacji ww obozu, kontaktu z uczestnikami i organizatorami obozu oraz chronione będą przed nieupoważnionym dostępem.