Zarząd dziękuje Członkom Stowarzyszenia terminowo i regularnie opłacającym składki.

Jednocześnie przypominamy, że Zgodnie z Uchwałą Nr 10/2022 Zarządu Stowarzyszenia Promocji Zdrowia QIGONG-Lecący Żuraw im. Liu Zhongchuna z dnia 1 maja 2022 r. wysokość rocznej składki członkowskiej od 1 stycznia 2023 roku wynosi:
  • 80 zł,
  • 50 zł dla członków, którzy wpłacą składkę do 31 marca,
  • 70 zł dla członków, którzy wpłacą składkę do 30 czerwca.
Wysokość składek zaległych wynosi 60 zł.

                                                       Zarząd