Obóz Szczyrk – 25 luty – 5 marca 2023 r.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA PROMOCJI ZDROWIA QIGONG-LECĄCY ŻURAW
im. LIU ZHONGCHUNA
zaprasza na obóz połączony z nauką i doskonaleniem
stylu QIGONG- LECĄCY ŻURAW 
Obóz odbędzie się od 25 lutego do 5 marca 2023 r.
w Hotelu PANORAMA w Szczyrku
ADRES Hotelu: 43-370 Szczyrk, ul. Wczasowa 20.

 

UWAGA: W dniu 25.02 pod dworzec PKP w Katowicach o godzinie 14.00 zostanie podstawiony bus dla osób udających się na obóz. Osoby zainteresowane skorzystaniem z transportu proszone są o kontakt: 603 677 157, j.wyrwalski@gmail.com

Ośrodek mieści się na wzgórzu nieco ponad główną ulicą Szczyrku w miejscu, skąd widoczna jest piękna panorama Beskidu Śląskiego. Więcej informacji na stronie www.panoramaszczyrk.pl

POBYT: nocleg z wyżywieniem, wyżywienie obejmuje 3 posiłki dziennie (śniadania i kolacje w formie bufetu, obiad serwowany) dieta do wyboru; mięsna, wegetariańska, wegańskie, bezglutenowe (lub kombinacja w/w)

TURNUS ZACZYNA SIĘ:

w sobotę 25 lutego 2023 r. od kolacji o godz. 18.00.

Pierwsze spotkanie w „sali zielonej” o godz. 19.00. 

TURNUS KOŃCZY SIĘ: śniadaniem w niedzielę 5 marca 2023 r. Za obiad uczestnicy otrzymują suchy prowiant.

ZAKWATEROWANIE: w pokojach z łazienkami i TV.

 • Pokoje dwuosobowe, osobodzień – cena 145 zł.
 • Pokoje trzyosobowe, osobodzień – cena 135 zł.
 • Pokoje jednoosobowe, osobodzień- cena 180 zł.
 • Diety wegańska i bezglutenowa dopłata 15 zł osobodzień.

O przydziale pokoju decyduje kolejność zgłoszeń na obóz.

DOBA HOTELOWA: od godz.14.00.

PARKING: bezpłatny dla uczestników obozu.

Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.

Prosimy o darowiznę na cele statutowe, za udział w zajęciach Qigong – Lecący Żuraw na rzecz Stowarzyszenia, z tytułu organizacji obozów, warsztatów i szkoleń: 

 • 150 zł – dla członków Stowarzyszenia (w przypadku pobytu w niepełnym wymiarze trwania za dzień pobytu obozu – 20 zł),
 • 50 zł – dla instruktorów, (w przypadku pobytu w niepełnym wymiarze trwania za dzień pobytu obozu – 10 zł)
 • 330 zł – dla osób niezrzeszonych (w przypadku pobytu w niepełnym wymiarze trwania obozu, za dzień pobytu – 40 zł).

Ww. kwoty posłużą na pokrycie kosztów pobytu instruktorów, prowadzących zajęcia, którzy pracują na obozie jako wolontariusze (wynika to z obowiązujących przepisów prawa), oraz pokrycie pozostałych kosztów organizacji obozu.

Uwaga! Członkowie Stowarzyszenia, w tym instruktorzy uczestniczący w obozie, powinni mieć opłacone składki członkowskie za 2023 rok. Zalegający z opłatami składek będą traktowani jak osoby niezrzeszone!

Darowizny przyjmujemy podczas pobytu w formie gotówkowej z uwagi na potrzebę uzupełnienia kasy Stowarzyszenia.

KWALIFIKACJA NA OBÓZ.

Zapisy  według kolejności zgłoszeń będą przyjmowane do 1 lutego 2023 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc.

Warunkiem wpisania na listę uczestników jest :

wypełnienie formularz zgłoszeniowego, (również kadra), podanego niżej:

INTERNETOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZCZYRK 2023

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHJXABCyFXkoLNXow5JnbEqND_noPf-z_FM1U23XKvY0430g/viewform

 

Po otrzymaniu informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu na obóz i rezerwacji pokoju prosimy o dokonanie:

wpłaty zaliczki w wysokości 300 zł (tytułem wpisać: imię i nazwisko QIGONG, na rachunek bankowy:

PANORAMA S.C. BANK PEKAO S.A. 50 1240 4139 1111 0000 5259 8836

Z uwagi na przepisy regulujące pobyt w hotelu ww. zaliczkę należy wpłacić nie wcześniej niż w dniu 10 lutego 2023 r. i nie później niż 20.02.2023

Rozliczenie finansowe za pobyt, będzie zgodne z wykazanym terminem pobytu bez możliwości pomniejszenia kwoty zapłaty o niewykorzystane świadczenia zaś obłożenie pokoju zgodne z datą przyjazdu, z uwzględnieniem próśb dotyczących wspólnego zakwaterowania.

POZOSTAŁA KWOTA – płatna w dniu zakwaterowania uczestnika, w Hotelu PANORAMA kasie/recepcji (można płacić kartą),

WARUNKI ANULOWANIA REZERWACJI:

 • Ewentualny zwrot zaliczek, w przypadku rezygnacji przez uczestnika z przedmiotu zamówienia, jednak po 20.02.2022 r. zaliczka nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń losowych, niezależnych od osoby dokonującej rezerwacji (np. śmierć, wypadek, nagłe poważne zachorowanie) bez względu na termin rezygnacji, po pisemnym uzasadnieniu przyczyny, może zostać dokonany zwrot 100% przedpłaty.
 • W przypadku nie zorganizowania obozu z powodów leżących po stronie Hotelu PANORAMA, HOTEL PANORAMA zobowiązany jest do zwrotu wpłaconych zadatków.
 • Jeżeli powodem rezygnacji jest nawrót COVID-19 – zwrot do 180 dni, od dnia skutecznego rozwiązania umowy lub możliwość przeniesienia środków na inny termin.

DOJAZD:

Do Bielska-Białej kursują pociągi praktycznie z obszaru całego kraju.

Dworzec autobusowy- obok Dworca PKP, skąd jest dużo połączeń ze Szczyrkiem.

Należy wysiąść na przystanku Szczyrk Kościół i iść w stronę Centrum. Ulica Wczasowa odchodzi od głównej drogi w prawo. Budynek jest dobrze widoczny.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Janusz Wyrwalski – tel: 603 677 157, j.wyrwalski@gmail.com

UWAGA! Zaleca się aby osoby początkujące uczestniczyły w obozie od początku obozu!

Rada Starszych i Zarząd Stowarzyszenia przypomina instruktorom o obowiązku uczestniczenia przynajmniej raz w roku, obozie/warsztacie i weryfikacji uprawnień instruktorskich oraz zwraca się z prośbą o przywiezienie w tym celu posiadanych dyplomów (dot. instruktorów nie posiadających ważnych uprawnień).

Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. urz. UE L 119,s.1) tzw. RODO – Stowarzyszenie Promocji Zdrowia QIGONG-Lecący Żuraw im. Liu Zhongchuna z siedzibą w Jelczu-Laskowicach oświadcza, że jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia QIGONG-Lecący Żuraw im. Liu Zhongchuna oświadcza, że zebrane dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie, w celu organizacji ww obozu, kontaktu z uczestnikami i organizatorami obozu oraz chronione będą przed nieupoważnionym dostępem.