Dodatkowo, dla emerytów i rencistów, w środy i piątki odbywają się zajęcia w Domu Dziennego Pobytu przy ulicy Staroszkolnej w godzinach 11.00-12.30 do 10 grudnia.