Adres Instruktor Dzień Godzina
Studio Ajoga
ul. Raszyńska 12 lok.5
(na pograniczu z Nową Iwiczną)
Monika Chełstowska
tel. 533 456 448
moni.chelstowska@vp.pl
piątek 18:30 – 20:00