Materiały video
¦wiatowy Dzień Taiji i Qigong
English brief
ENGLISH BRIEF


Aby zrozumieć qigong, trzeba najpierw zrozumieć pojęcie „qi". Qi
Jest to energia wypełniająca wszechświat. Każda osoba, a także zwierzę lub roślina posiada swoje własne pole qi, dążące do stanu stabilności, równowagi zarówno wewnątrz organizmu, jak i w jego relacjach ze światem zewnętrznym. Utrata tej własności prowadzi do powstania wszelkich chorób, smierci i rozkładu. Gong
Słowo „qong” oddać można jako energię i czas, które poświęcamy osiągnięciu celu.
Qigong Lec±cy Żuraw Określenie qigong (czi kung, czikung, chi kung, chikung, czi-kung, chi-kung) można więc zrozumieć jako dowolną naukę czy trening związany z qi, którego opanowanie wymaga wysiłku i długiego czasu.