Lecący żuraw

Stowarzyszenie promocji zdrowia

Informacja dot. Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Promocji Zdrowia QIGONG Lecący Żuraw

Zarząd Stowarzyszenia Promocji Zdrowia QIGONG Lecący Żuraw
informuje, że Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia
odbędzie się w Ośrodku Sportowym i Konferencyjnym Hotel Miętne ul. Główna 45,
08- 400 Miętne koło Garwolina
25 marca 2017 r. o godz. 1000 a w przypadku braku kworum w wyżej podanym terminie w tym samym dniu o godz. 1030
Porządek obrad :

Obóz Qigong połączony z Walnym Zgromadzeniem Członków Stowarzyszenia 23-26.03

23.III – 26.III.2017 Ośrodek Sportowy i Konferencyjny Hotel Miętne.
Ul. Główna 45, 08-400 Miętne, koło Garwolina na trasie z Warszawy do Lublina
Więcej informacji: http://www.mietne.pl   tel. 25 682 30 89, 25 682 47 72 , Recepcja wew. 14
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w sobotę 25.III. Porządek obrad będzie przekazany w odrębnej wiadomości.

Zapraszamy do uczestnictwa w naszym forum dyskusyjnym Lecącego Żurawia!

Witajcie,
Poniżej link do forum dyskusyjnego które utworzyłem dla nas do dyskutowania o najważniejszych sprawach. Proszę każdego z osobna o zarejestrowanie się. Proszę aby każdy dla czytelności za LOGIN podał swoje Imię Nazwisko. Mój login to Maciej Topolewski

[1] http://qigong.p2a.pl/register.php

POZNAŃ – wiosenne warsztaty Qigong Lecący Żuraw

Zapraszamy na wiosenne warsztaty Qigong LECĄCY ŻURAW w „Żurawińcu” na skraju Puszczy Noteckiej w dniach 21. do 23. kwietnia

weekendowe warsztaty Qigong Lecący Żuraw w Dłużewie koło Warszawy.

Zapraszamy na weekendowe warsztaty Qigong Lecący Żuraw w Dłużewie koło Warszawy.
Termin: 3-5 marca 2017r.
Rozpoczęcie warsztatów w piątek o godz. 15.00, zakończenie w niedzielę obiadem o godz. 14.00.
Miejsce: Dom Plenerowy ASP w Dłużewie.
Koszt całego pobytu 360 zł.

W cenie: nauka formy, korzystanie z sali do ćwiczeń, trzy posiłki wegetariańskie.

Zapisy i informacje: Dorota Kostro- Madej tel:507060647, Hanna Kwiatkowska tel. 604094234,  Zapisy do 20 lutego 2017r.