Profesor LIU ZHONGCHUN – mistrz Pekińskiego Stowarzyszenia Qigong, współtwórca stylu Lecącego Żurawia. Urodził się w 1935 roku w prowincji Shandong nad Żółtą Rzeką w środkowowschodniej części Chin. Zmarł w Pekinie w lipcu 2017r. Pierwsze nauki pobierał u domowego nauczyciela.
Po ukończeniu szkoły średniej został przyjęty na wydział slawistyki Uniwersytetu Pekińskiego. Po uzyskaniu dyplomu został pracownikiem naukowym. W latach 1960 – 1970 długo i ciężko chorował. Powrócił do zdrowia dzięki ćwiczeniu Qigong. Po wyzdrowieniu nie porzucił ćwiczeń Qigong. Wprost przeciwnie, zajmowały one coraz więcej miejsca w jego życiu. Od Tai Chi przeszedł do chodzącego stylu Qigong. W 1980 r. w Pekińskim Stowarzyszeniu Qigong uczestniczył w stworzeniu stylu Lecącego Żurawia (jest autorem pierwszej chińskiej książki poświęconej temu stylowi). Potem cały czas wolny od pracy poświęcał jego popularyzacji i nauczaniu. Od początku lat 80. był członkiem i mistrzem Pekińskiego Stowarzyszenia Qigong. Od 1994 roku prof. Liu Zhongchun mieszkał w Polsce i po przejściu na emeryturę cały swój czas poświęcał nauczaniu Lecącego Żurawia w naszym kraju.
Od 2002 roku Liu Zhongchun współtworzył, od 2005 roku był honorowym członkiem, a od 2006-2017 był honorowym prezesem Stowarzyszenia Promocji Zdrowia Qigong – Lecący Żuraw.
Informacje i fotografia pochodzą z książki autorstwa mistrza :

 

„QIGONG Lecący Żuraw Starochińskie ćwiczenia uzdrawiające”, Wyd Res-Type, Katowice 1999,