1. Zajęcia prowadzone są przez dyplomowanych instruktorów zweryfikowanych przez mistrza Liu Zhongchun – współtwórcę stylu. Po odejściu mistrza Liu weryfikacją uprawnień instruktorskich zajmuje się Rada Starszych powołana spośród najbardziej doświadczonych i z najdłuższym stażem instruktorów Stowarzyszenia. Wszystkie osoby wchodzące w skład Rady Starszych zostały zaakceptowane przez mistrza Liu przed jego odejściem.
  2.  W zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy, niezależnie od wieku, płci i kondycji fizycznej, jedynym ograniczeniem i przeciwwskazaniem są poważne choroby psychiczne
  3. Ćwiczenia są stosunkowo proste do opanowania, a regularnie wykonywane przynoszą doskonałe efekty fizyczne jak i mentalne
  4. Dołączyć do grupy ćwiczących można w każdym momencie, bez względu na stopień zaawansowania
  5. Dyplom instruktora

Dyplom jest ważny na okres jednego roku

Instruktor ma obowiązek corocznego przedłużania uprawnień instruktorskich

osrodki-cwieczen-dymplom