DOKUMENTACJA – DO POBRANIA

Deklaracja członkowska 2022_pdf

REGULAMIN CZŁONKOWSKI i OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA PROMOCJI ZDROWIA QIGONG-LECĄCY ŻURAW im. LIU ZHONGCHUNA

Zasady Organizacji Obozów i Warsztatów_ wersja_2022_pdf

KODEKS INSTRUKTORA.pdf

STATUT STOWARZYSZENIA.pdf

 

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Qigong – Lecący Żuraw im. Liu Zhongchuna działa na podstawie ustawy z dnia 7 IV 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nr pozycji rejestru: 97872
Data wpisu: 08.03.2002
Numer wpisu w pozycji rejestru: 1

Stowarzyszenia Promocji Zdrowia QIGONG Lecący Żuraw im. Liu Zhongchuna

Siedziba: 55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Ludwika Hirszfelda 2 B lok. 2

Nr konta: 25 1160 2202 0000 0000 4100 4970

Fundamentem powstałego w 2002 roku Stowarzyszenia było zaangażowanie grupy osób w praktykowanie i promowanie chińskich ćwiczeń Qigong – Styl Lecącego Żurawia, osób zgromadzonych wokół postaci prof. Liu Zhongchuna, mistrza Pekińskiego Stowarzyszenia Qigong i współtwórcy stylu.

Prof. Liu Zhongchun był współzałożycielem i honorowym członkiem Stowarzyszenia, a jego mądrość i doświadczenie pozostawionego przekazu wspierają i gwarantują wiarygodność działań Stowarzyszenia.

U podstaw pracy Stowarzyszenia leży głębokie, oparte na doświadczeniu przekonanie, że ćwiczenia qigong, a styl Lecącego Żurawia w szczególności, cechuje ogromny potencjał i skuteczność terapeutyczna i profilaktyczna w zwalczaniu chorób cywilizacyjnych. Choć głęboko zakorzenione w kulturze chińskiej, ćwiczenia qigong mają charakter uniwersalny, a dobroczynne skutki ich praktykowania dostępne są dla wszystkich.

Prezes Honorowy

prof. Liu Zhongchun (ś.p.)

Kontakt ze Stowarzyszeniem:

Zarząd

Prezes – Tomasz Milewski
tel. 535 040 709
info@ecoproject.pl

 

V-ce Prezes – Janusz Wyrwalski
tel. 603 677 157
j.wyrwalski@gmail.com

 

Sekretarz – Halina Markiewicz
tel. 608 122 104
tininka@o2.pl

 

Skarbnik – Barbara Oleś
tel. 511 212 755
basia.mrowiec@gmail.com

 

Członek Zarządu – Teresa Wosiewicz
tel. 601 592 782
tewosie@wp.pl

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji: Hanna Kwiatkowska

Sekretarz Komisji: Maria Adydan

Członek Komisji: Renata Wdowik