Stres a Qigong – prezentacja

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną autorstwa Janusza Wyrwalskiego dotyczącą STRESU, w ciekawym kontekście tradycyjnej medycyny chińskiej oraz praktyki Qigong Lecącego Żurawia.

Stres a Qigong

Relacja z warsztatów w Supraślu – Czerwiec 2011

Warsztaty w raju

POBIERZ CAŁY ARTYKUŁ (pdf)

Międzynarodowe Forum Zdrowie i Długowieczność – Kielce 20-21.05.2010

PRZYKŁAD LECZĄCEGO DZIAŁANIA ćwiczeń QI-GONG (pdf)

EXAMPLE OF QIGONG EXERCISES THERAPEUTIC EFFECTS (pdf)

 

III Międzynarodowa Konferencja na temat Zdrowia i Długowieczności – Szanghai 11.2008

(brak danych)

Międzynarodowa konferencja naukowa „Człowiek w zdrowiu i chorobie” 25-26.01.2008

W dniach 25 – 26 stycznia przedstawiciele Stowarzyszenia Promocji Zdrowia Qigong Styl Lecący Żuraw – Kamil Ratajczak oraz Anna Kwiatkowska – wzięli udział w I Międzynarodowej Konferencji „Człowiek w Zdrowiu i Chorobie”. Konferencja odbyła się na wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń oraz przedstawienie wyników badań naukowych na rzecz funkcjonowania człowieka w zdrowiu i chorobie, zaś mottem przewodnim spotkania były słowa papieża Jana Pawła II: „Miłość i służba nadają sens naszemu życiu i czynią je pięknym, ponieważ wiemy, czemu i komu je poświęcamy.”

II Międzynarodowa Konferencja na temat Zdrowia, Urody i Długowieczności – Pekin 14-19.11.2007

Pobierz relację (pdf)

I Międzynarodowa Konferencja na temat Zdrowia, Urody i Długowieczności – Pekin 14-19.11.2007

Pekin 14 – 19 Listopada – I Międzynarodowa Konferencja Na Temat Zdrowia I Długowieczności

W dniach 14 – 19 listopada w pekinie odbyła się i międzynarodowa konferencja na temat zdrowia i długowieczności. Nasi instruktorzy wraz z mistrzem liu zhongchun mieli okazję wziąć udział w konferencji i zaprezentować osiągnięcia naszego stowarzyszenia promocji zdrowia qigong styl lecący żuraw.

Konferencja skupiała głównie osoby związane z Qigong, a zdecydowana większość uczestników przyjechała z różnych części Chin. Pojawili się także przedstawiciele szkół z USA, Australii, Hawajów, Rosji, Irlandii oraz oczywiście z Polski.

konferencja-dlugowiecznosci-pekin-2007

Nasza grupa z profesor Feng Lida

Relacja ze spotkania z Pekińskim Stowarzyszeniem Qigong – Październik 2006

Od wielu lat ćwiczymy qigong styl Lecący Żuraw. Podziwiamy jego płynne, harmonijne ruchy i obserwujemy, jak zmienia nasz system wartości oraz stosunek do życia.
Dopiero jesienią 2006 roku skorzystaliśmy z zaproszenia Mistrza i wybraliśmy się na egzotyczną wyprawę do miejsca, gdzie styl Lecący Żuraw powstał.

spotkanie-z-pekinskiom-qigong

Rozmowa z Egeniuszem Zenikiewiczem o jego doświadczeniach w walce ze stwardnieniem rozsianym

Wywiad z eugeniuszem zienkiewiczem, białorusinem, chorym na sm – przeprowadzony podczas warsztatów qigong „lecący żuraw” na „obozie” w nowej kaletce, na mazurach, we wrześniu 2003 r.

Rozmowa z Mistrzem Liu Zhongchun

Eugeniusz Zienkiewicz (Żenia), mieszkaniec Mińska Białoruskiego, nauczyciel fizyki w tamtejszym liceum, żonaty, ojciec dwojga dzieci. W wieku 19 zaczął chorować na nierozpoznaną przez lekarzy chorobę. Wielokrotnie badany i leczony objawowo. Po kilkunastu latach rozpoznano u niego stwardnienie rozsiane (SM). Mimo standardowego leczenia stan jego nieustannie pogarszał się. Gdy dobiegał czterdziestu lat choroba utrudniała mu już normalne poruszanie się, większość czasu spędzał w łóżku, a z domu wychodził podtrzymywany przez żonę podpierając się laską. Wtedy usłyszał o zajęciach z chińskiej gimnastyki zdrowotno – energetyzującej zwanej qigong, prowadzonych w Polsce przez mistrza stylu qigong „Lecący Żuraw”– Liu Zhongchun, Mistrz prowadził warsztaty szkoleniowe qigong na zgrupowaniach zwanych obozami. Wśród obozów były specjalnie organizowane dla chorych na SM.