Adres Instruktor Dzień Godzina

 KUTNO

Centrum Seniora ul. Kardynała Wyszyńskiego 11A

Maciej Benedykciński
tel.+48 602 746 801
 środa  18:00-19:30