Adres Instruktor Dzień Godzina

Stara Kamienica

ul. Mickiewicza 13/5

(pierwsze piętro)

Anna Hajduczenia
tel: +48 791-924-488
hajduczenia.anna@gmail.com

anahaj@wp.pl

Środa

20:00 – 21:30