Artykuły prasowe

I Międzynarodowa Konferencja na temat Zdrowia, Urody i Długowieczności – Pekin 14-19.11.2007

Pekin 14 – 19 Listopada – I Międzynarodowa Konferencja Na Temat Zdrowia I Długowieczności

W dniach 14 – 19 listopada w pekinie odbyła się i międzynarodowa konferencja na temat zdrowia i długowieczności. Nasi instruktorzy wraz z mistrzem liu zhongchun mieli okazję wziąć udział w konferencji i zaprezentować osiągnięcia naszego stowarzyszenia promocji zdrowia qigong styl lecący żuraw.

Konferencja skupiała głównie osoby związane z Qigong, a zdecydowana większość uczestników przyjechała z różnych części Chin. Pojawili się także przedstawiciele szkół z USA, Australii, Hawajów, Rosji, Irlandii oraz oczywiście z Polski.

konferencja-dlugowiecznosci-pekin-2007

Nasza grupa z profesor Feng Lida

W konferencji wzięło udział pięciu członków naszego Stowarzyszenia: Basia Kowalczyk, Ania Kwiatkowska, Teresa Pająk, Kamil Ratajczak oraz Bronek Świątkowski. Profesor Liu Zhongchun brał udział jako honorowy członek komitetu organizacyjnego konferencji.
Pierwszego dnia konferencji nastąpiło oficjalne otwarcie i powitanie wszystkich gości.
Głównym organizatorem była pani profesor Feng Lida. Pani Feng Lida jest osobą o niezwykłej charyzmie i energii – w wieku 82 lat wciąż aktywnie pracuje jako dyrektor Szpitala Marynarki Wojennej w Pekinie, profesor Chińskiej Akademii Medycznej i prezes Światowej Akademii Qigong. Profesor Feng Lida jest osobą niezwykle poważaną w Chinach i na świecie oraz, jak się przekonaliśmy, bliską znajomą naszego mistrza Liu Zhongchun.
W konferencji wzięło udział wiele znanych osób ze świata Qigong – między innymi mistrzowie Gong Zhao Qing i Liu Faxiang, których wielu naszych ćwiczących miało okazję już poznać. Gong Zhao Qing jest honorowym prezesem Pekińskiego Stowarzyszenia Qigong i wielce szanowanym mistrzem Qigong. Mistrz Liu Faxiang jest uznanym uzdrowicielem – odwiedził nas w tym roku w Polsce i uczestniczył w obozie Lecącego Żurawia w Dźwirzynie.

konferencja-dlugowiecznosci-pekin-2007-2

Mistrz Liu Zhongchun (w środku) z mistrzami Gong Zhao Qing (po lewej) i Liu Faxiang (po prawej)

Uczestnikiem honorowym konferencji był 115. letni mistrz Lu Zijan, który podczas konferencji dał pokaz swojej siły i kondycji.
Drugi dzień konferencji rozpoczął się od referatów, z których większość wygłoszona została po chińsku, z równoległym tłumaczeniem na angielski. Przez cały czas trwania konferencji mieliśmy okazję wysłuchać blisko czterdziestu prac naukowych na temat najnowszych badań i osiągnięć Qigong w Chinach i na świecie. Wykłady były niezwykle ciekawe, a nawet wzruszające – niektóre zostały wygłoszone przez osoby, które same wyleczyły się z chorób powszechnie uznawanych za nieuleczalne.
Każdy z uczestników konferencji otrzymał skrypt z wygłoszonymi referatami, z których część została przetłumaczona na angielski. Osoby zainteresowane mogą zgłosić się do uczestników, by obejrzeć materiały.
Niezwykle ciekawa była także wypowiedź Daisy Lee (Hawaje) już po zakończeniu oficjalnej konferencji. Opowiadała ona o zastosowaniu Qigong w Stanach Zjednoczonych w więzieniach, hospicjach i w pracy z dziećmi.
Nasze Stowarzyszenie miało zaszczyt wygłosić referat dotyczący powstania, rozwoju i efektów ćwiczenia Lecącego Żurawia w Polsce. Przedstawiliśmy także nasze plany na przyszłość i wizję otwarcia ośrodka Qigong.
Nasze wystąpienie wzbudziło zainteresowanie wielu osób, większość była pod wrażeniem jak szybko i dynamicznie rozwija się nasz styl w Polsce i Europie.
Chciałbym tu podziękować za pomoc Walerii Mikołajczyk oraz Joasi Hrabowskiej – Waleria spisała historię naszego stylu, a Joasia opracowała wyniki ankiet, które zbieraliśmy przez ostatnich kilka miesięcy. Z treścią referatu w języku angielskim można zapoznać się TUTAJ (są to notatki pomocnicze i nie pokrywają się dokładnie z wygłoszonym referatem, wersja polska w przygotowaniu). Trzeciego dnia konferencji rozpoczęły się liczne pokazy Qigong, Tai Chi, tańca oraz sztuk walki. Wśród wielu niezwykle ciekawych występów naszą uwagę zwrócił występ chińskiej gwiazdy muzyki pop – Kong Tai. Kong Tai wpisany jest do księgi Guinnessa jako człowiek, która posiada najszerszą skalę głosu; śpiewając dał pokaz swoich możliwości Qigong – skręcając łyżkę używając tylko jednej dłoni.

konferencja-dlugowiecznosci-pekin-2007-3

Nasza grupa z Kong Tai – chioską gwiazdą muzyki pop i adeptem Qigong

Także nasza grupa miała możliwość wystąpienia w czasie pokazów – zaprezentowaliśmy pierwszą, drugą i czwartą część długiej fory Lecącego Żurawia, co wzbudziło aplauz całej widowni – byliśmy Czwartego dnia odbyło się podsumowanie konferencji i oficjalne zakończenie. Osoby mające wyjątkowe zasługi na rzecz Qigong i konferencji otrzymały nagrody. Wśród nagrodzonych znaleźli się mistrz Liu Zhongchun oraz Teresa Pająk, której zdolności organizacyjne i zaangażowanie sprawiły, że wyjazd do Chin okazał się możliwy.
Chcielibyśmy tutaj także gorąco podziękować panu Włodzimierzowi Mikaszewskiemu, dzięki którego pomocy i wsparciu mogliśmy uczestniczyć w konferencji.
Wieczorem wzięliśmy udział w obradach zarządu Międzynarodowej Organizacji Zdrowia i Długowieczności. Ania Kwiatkowska i Kamil Ratajczak zostali wybrani na członków zarządu Organizacji. Mistrz Liu Zhongchun został mianowany stałym członkiem zarządu. Mamy nadzieję, że zbliży to i ułatwi współpracę z zarządem konferencji. W przyszłości planujemy organizację podobnej konferencji w Polsce.
Na zakończenie ustalono także wstępną datę i miejsce następnej konferencji – ma odbyć się ona na początku października 2008 roku, także w Chinach.
Po zakończeniu konferencji nasza grupa miała jeszcze kilka dni na zwiedzanie Pekinu i odpoczynek. Mogliśmy zobaczyć m.in. świątynię Leżącego Buddy, Lamajską i Konfucjusza oraz pojechać do Wielkiego Muru.

konferencja-dlugowiecznosci-pekin-2007-4Razem Na Murze Chińskim

konferencja-dlugowiecznosci-pekin-2007-4

z mistrzem Liu Faxiang przed świątynią Leżącego Buddy

Czas spędzony na konferencji był niezwykle doświadczenia z nauczycielami z Chin, Singapuru, USA, Australii, Nowej Zelandii, Hawajów, Japonii, Rosji i Irlandii. Nawiązaliśmy wiele cennych kontaktów z innymi szkołami oraz mistrzami Qigong i planujemy dalszą współpracę na rzecz rozwoju Qigong na świecie.

konferencja-dlugowiecznosci-pekin-2007-6

Zdjęcie grupowe uczestników konferencji
Opr. Kamil Ratajczak