Obóz Szczyrk 8 – 17 marca 2024 r.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA PROMOCJI ZDROWIA QIGONG-LECĄCY ŻURAW
im. LIU ZHONGCHUNA
zaprasza na obóz połączony z nauką i doskonaleniem
stylu QIGONG- LECĄCY ŻURAW 
Obóz odbędzie się od 8 – 17 marca 2024 r.
w Hotelu PANORAMA w Szczyrku
ADRES Hotelu: 43-370 Szczyrk, ul. Wczasowa 20.

Ośrodek mieści się na wzgórzu nieco ponad główną ulicą Szczyrku w miejscu, skąd widoczna jest piękna panorama Beskidu Śląskiego. Więcej informacji na stronie www.panoramaszczyrk.pl

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ OGŁOSZENIE I ZASTOSOWAĆ SIĘ DOKŁADNIE DO JEGO TREŚCI!

POBYT: nocleg z wyżywieniem, wyżywienie obejmuje 3 posiłki dziennie (śniadania i kolacje w formie bufetu, obiad serwowany) dieta do wyboru; mięsna, wegetariańska, wegańskie, bezglutenowe (lub kombinacja w/w)

TURNUS ZACZYNA SIĘ:

w piątek 8 marca 2024 r. od kolacji o godz. 18.00.

Pierwsze spotkanie w „sali zielonej” o godz. 19.00. 

TURNUS KOŃCZY SIĘ: śniadaniem w niedzielę 17 marca 2024 r. Za obiad uczestnicy otrzymują suchy prowiant.

ZAKWATEROWANIE: w pokojach z łazienkami i TV.

 • Pokoje dwuosobowe, osobodzień – cena 155 zł.
 • Pokoje trzyosobowe, osobodzień – cena 155 zł.
 • Pokoje jednoosobowe, osobodzień- cena 190 zł.
 • Diety wegańska i bezglutenowa dopłata 15 zł osobodzień.

O przydziale pokoju decyduje kolejność zgłoszeń na obóz na formularzu zgłoszeniowym (link poniżej).

DOBA HOTELOWA: od godz.14.00.

PARKING: bezpłatny dla uczestników obozu.

Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.

Prosimy o darowiznę na cele statutowe, za udział w zajęciach Qigong – Lecący Żuraw na rzecz Stowarzyszenia, z tytułu organizacji obozów, warsztatów i szkoleń: 

 • 170 zł – dla członków Stowarzyszenia (w przypadku pobytu w niepełnym wymiarze trwania za dzień pobytu obozu – 20 zł),
 • 50 zł – dla instruktorów, (w przypadku pobytu w niepełnym wymiarze trwania za dzień pobytu obozu – 10 zł)
 • 350 zł – dla osób niezrzeszonych (w przypadku pobytu w niepełnym wymiarze trwania obozu, za dzień pobytu – 40 zł).

Ww. kwoty posłużą na pokrycie kosztów pobytu instruktorów, prowadzących zajęcia, którzy pracują na obozie jako wolontariusze (wynika to z obowiązujących przepisów prawa), oraz pokrycie pozostałych kosztów organizacji obozu.

Uwaga! Członkowie Stowarzyszenia, w tym instruktorzy uczestniczący w obozie, powinni mieć opłacone składki członkowskie za 2024 rok. Zalegający z opłatami składek będą traktowani jak osoby niezrzeszone!

Darowizny prosimy wysłać na konto Stowarzyszenia.

Nr konta: 25 1160 2202 0000 0000 4100 4970

 

KWALIFIKACJA NA OBÓZ.

Zapisy  według kolejności zgłoszeń będą przyjmowane od Członków Stowarzyszenia do 15 lutego 2024 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc.

Warunkiem wpisania na listę uczestników jest :

 1. wypełnienie formularz zgłoszeniowego, (również kadra), podanego niżej:

INTERNETOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZCZYRK 2024 

https://forms.gle/VWmqu8rcKGRKXn4t9

 1. Po otrzymaniu informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu na obóz i rezerwacji pokoju prosimy o dokonanie:

wpłaty zaliczki w wysokości 300 zł (tytułem wpisać: imię i nazwisko QIGONG, na rachunek bankowy hotelu:

PANORAMA S.C. BANK PEKAO S.A. 50 1240 4139 1111 0000 5259 8836

Z uwagi na przepisy regulujące pobyt w hotelu ww. zaliczkę należy wpłacić nie wcześniej niż w dniu 01 marca 2024 r. i nie później niż 05.03.2024

Rozliczenie finansowe za pobyt, będzie zgodne z wykazanym terminem pobytu bez możliwości pomniejszenia kwoty zapłaty o niewykorzystane świadczenia zaś obłożenie pokoju zgodne z datą przyjazdu, z uwzględnieniem próśb dotyczących wspólnego zakwaterowania.

 1. POZOSTAŁA KWOTA – płatna w dniu zakwaterowania uczestnika, w Hotelu PANORAMA w kasie/recepcji (można płacić kartą),

WARUNKI ANULOWANIA REZERWACJI:

 • Po 05.03.20224 r. zaliczka nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń losowych, niezależnych od osoby dokonującej rezerwacji (np. śmierć, wypadek, nagłe poważne zachorowanie) bez względu na termin rezygnacji, po pisemnym uzasadnieniu przyczyny, może zostać dokonany zwrot 100% przedpłaty.
 • W przypadku nie zorganizowania obozu z powodów leżących po stronie Hotelu PANORAMA, HOTEL PANORAMA zobowiązany jest do zwrotu wpłaconych zadatków.
 • Jeżeli powodem rezygnacji jest nawrót COVID-19 lub innej pandemii– zwrot do 180 dni, od dnia skutecznego rozwiązania umowy lub możliwość przeniesienia środków na inny termin.

DOJAZD:

Do Bielska-Białej kursują pociągi praktycznie z obszaru całego kraju.

Dworzec autobusowy- obok Dworca PKP, skąd jest dużo połączeń ze Szczyrkiem.

Należy wysiąść na przystanku Szczyrk Kościół i iść w stronę Centrum. Ulica Wczasowa odchodzi od głównej drogi w prawo. Budynek jest dobrze widoczny.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Janusz Wyrwalski – tel: 603 677 157, j.wyrwalski@gmail.com

UWAGA! Zaleca się aby osoby początkujące uczestniczyły w obozie od początku obozu!

Rada Starszych i Zarząd Stowarzyszenia przypomina instruktorom o obowiązku uczestniczenia przynajmniej raz w roku, obozie/warsztacie i weryfikacji uprawnień instruktorskich oraz zwraca się z prośbą o przywiezienie w tym celu posiadanych dyplomów (dot. instruktorów nie posiadających ważnych uprawnień).

Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. urz. UE L 119,s.1) tzw. RODO – Stowarzyszenie Promocji Zdrowia QIGONG-Lecący Żuraw im. Liu Zhongchuna z siedzibą w Jelczu-Laskowicach oświadcza, że jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia QIGONG-Lecący Żuraw im. Liu Zhongchuna oświadcza, że zebrane dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie, w celu organizacji ww obozu, kontaktu z uczestnikami i organizatorami obozu oraz chronione będą przed nieupoważnionym dostępem.