Artykuły prasowe

Międzynarodowa konferencja naukowa „Człowiek w zdrowiu i chorobie” 25-26.01.2008

W dniach 25 – 26 stycznia przedstawiciele Stowarzyszenia Promocji Zdrowia Qigong Styl Lecący Żuraw – Kamil Ratajczak oraz Anna Kwiatkowska – wzięli udział w I Międzynarodowej Konferencji „Człowiek w Zdrowiu i Chorobie”. Konferencja odbyła się na wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń oraz przedstawienie wyników badań naukowych na rzecz funkcjonowania człowieka w zdrowiu i chorobie, zaś mottem przewodnim spotkania były słowa papieża Jana Pawła II: „Miłość i służba nadają sens naszemu życiu i czynią je pięknym, ponieważ wiemy, czemu i komu je poświęcamy.”

W ciągu dwóch dni trwania konferencji odbył się szereg sesji klinicznych, pielęgniarskich, auksologicznych i plenarnych. Wystąpili przedstawiciele z całej Polski oraz ze Słowacji.

Udział Stowarzyszenia miał na celu przybliżenie środowisku medycznemu qigong styl Lecący Żuraw, osiągnieć ćwiczących oraz możliwości wykorzystania qigong w procesie leczenia. Obecnie w szpitalach Ameryki Północnej zauważa się tendencje do integrowania medycyny tradycyjnej z medycyną Wschodu. Qigong coraz częściej wykorzystywany jest jako narzędzie w leczeniu pacjentów. Wiele szpitali przeszkoliło pielęgniarki w zakresie podstaw pracy z energią. Osoby zainteresowane mogą znaleźć więcej informacji w treści referatu (pobierz).
Przedstawiciele Stowarzyszenia opowiadali także o początkach qigong w Polsce, rozwoju oraz o planach otwarcia ośrodka qigong. Przedstawiono wyniki badań naukowych skuteczności qigong w leczeniu wybranych chorób. Pokazano i omówiono także wyniki ankiety przeprowadzonej przez Stowarzyszenie w 2007 roku.

Ze względu na dużą liczbę wystąpień nie było czasu na zadawanie pytań i przeprowadzanie dyskusji w czasie trwania referatów. Udało nam się jednak nawiązać bliższe kontakty ze środowiskiem medycznym po zakończeniu oficjalnej części konferencji. Stowarzyszenie chciało serdecznie podziękować wiceprezydentowi Kielc Czesławowi Gruszewskiemu i żonie Oli za nieprzecenioną pomoc w trakcie trwania konferencji. Chcieliśmy także podziękować prezydentowi Kielc za pokrycie kosztów uczestnictwa jednej osoby w konferencji.

Mamy nadzieję, że Stowarzyszenie weźmie udział w następnych edycjach konferencji oraz że nawiąże bliższe kontakty z Akademią Świętokrzyską i miastem Kielce.

Przygotował: Kamil Ratajczak