Zarząd dziękuje Członkom Stowarzyszenia terminowo i regularnie opłacającym składki. Jednocześnie przypominamy, że składka za bieżący rok, wpłacona do końca marca wynosi – 40 zł, do końca czerwca – 50 zł, wpłacona później 60 zł. Wysokość składki zaległej wynosi również 60 zł. Zarząd.

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia QIGONG- Lecący Żuraw im. Liu Zhongchuna
Nr konta: 25 1160 2202 0000 0000 4100 4970